Privacyverklaring Broeckx Makelaars

U heeft te maken met Broeckx Makelaars. Broeckx Makelaars is een NVM-makelaar/taxateur met kantoren in Helmond en in Gemert.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.
 

Van welke diensten van Broeckx Makelaars maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Broeckx Makelaars.
 

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Broeckx Makelaars  

 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
 • U wilt uw woning verhuren. Zie 2.
 • U wilt een woning laten taxeren. Zie 9. 
  U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan Broeckx Makelaars  
 • U wilt een woning kopen. Zie 3.
 • U wilt een woning huren. Zie 4. 
  Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet Broeckx Makelaars  via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Broeckx Makelaars.
  Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via Broeckx Makelaars wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via Broeckx Makelaars wordt aangeboden. Zie 6.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via Broeckx Makelaars wordt aangeboden. Zie 7. 

Bij bedrijfspanden:

U wilt uw bedrijfspand verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Broeckx Makelaars.

 • U wilt uw bedrijfspand verkopen. Zie 10.
 • U wilt uw bedrijfspand verhuren. Zie 11.
 • U wilt een bedrijfspand laten taxeren. Zie 9. 
  U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan Broeckx Makelaars.
 • U wilt een bedrijfspand kopen. Zie 12.
 • U wilt een bedrijfspand huren. Zie 13. 
  Als u op zoek bent naar een bedrijfspand en u heeft hiervoor niet Broeckx Makelaars  via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Broeckx Makelaars.
  Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand voor koop of huur bezichtigen welke via Broeckx Makelaars wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand kopen die via Broeckx Makelaars wordt aangeboden. Zie 14.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand huren die via Broeckx Makelaars wordt aangeboden. Zie 15. 

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Broeckx Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
Broeckx Makelaars B.V.
17040109
Mierloseweg 3 5707 AA Helmond
helmond@woonplezier.nl
0492-549055
 

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard. Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet.
   
  NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
  NVM
  KvK 30102683
  Postbus 2222
  3430 DC Nieuwegein
  cv@nvm.nl
  NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.
   

Wij nemen uw privacy serieus

Broeckx Makelaars en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Broeckx Makelaars verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Broeckx Makelaars besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Broeckx Makelaars.
 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens Broeckx Makelaars van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar.
NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met Broeckx Makelaars, die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar Broeckx Makelaars. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.
 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Broeckx Makelaars, neem dan eerst contact op met Broeckx Makelaars. Mocht u er met Broeckx Makelaars niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe lang bewaart Broeckx Makelaars de gegevens?

Broeckx Makelaars bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Broeckx Makelaars echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Broeckx Makelaars 20 jaar, omdat de Broeckx Makelaars gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat Broeckx Makelaars de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart Broeckx Makelaars 5 jaar.

 

1.U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor Broeckx Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Broeckx Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen 3 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.
 
Indien met Broeckx Makelaars is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van Broeckx Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
a 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 
 

2.U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor Broeckx Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Broeckx Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
De reden van verhuur.  geen 3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de Broeckx Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
 geen 20 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a Huurder

 
 
 
 

3.U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor Broeckx Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Broeckx Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  geen 3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  geen 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.  geen 20 jaar
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a Verkoper en verkoopmakelaar
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 

 


 

 

 

4.U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor Broeckx Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Broeckx Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  geen 3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  geen 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a Verhuurder

 

 


 

 

 

5.U wilt een koop- of huurwoning of een bedrijfspand  bezichtigen die c.q. dat via Broeckx Makelaars wordt aangeboden

In dit contact maakt Broeckx Makelaars bezichtigingsafspraken, geeft Broeckx Makelaars u een goed beeld van de woning of het bedrijfspand en legt Broeckx Makelaars vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 1 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning of het bedrijfspand. a 1 jaar
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars verstrekt. a 1 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a Verkoper of verhuurder van pand

 

 


 

 

 

6.U wilt een woning kopen die via Broeckx Makelaars wordt aangeboden

Voor dit contact staat Broeckx Makelaars met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Broeckx Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
Uw mening over de woning. b 3 jaar
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper. a 3 jaar
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars  verstrekt. b 3 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, koper, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 


 

 

 

7.U wilt een woning huren die via Broeckx Makelaars wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. a 3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets. a  5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars verstrekt. a 3 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a Verhuurder
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 
 

8.U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Broeckx Makelaars

Het doel van dit contact is dat Broeckx Makelaars u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen of bedrijfspanden. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  geen Tot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.  geen Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars verstrekt.  geen Tot intrekking van toestemming

 
 

9.U wilt een taxatie van een woning of bedrijfspand laten uitvoeren en u heeft hiervoor Broeckx Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat Broeckx Makelaars voor uw woning of bedrijfspand een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  a 20 jaar
Gegevens van uw woning of bedrijfspand om de waarde te bepalen. a 20 jaar
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars verstrekt.  geen 20 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a Validatie instituut op taxaties.

 

 

10.U verkoopt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor Broeckx Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Broeckx Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verkoop.  geen 3 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.
 
Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van Broeckx Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
a 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b 20 jaar
Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 
 

11.U verhuurt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor Broeckx Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Broeckx Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
De reden van verhuur.  geen 3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.
In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde huizenwebsites geplaatst voor promotie van de woning.
geen 20 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 20 jaar
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a Huurder

 

 


 

 

 

12.U bent op zoek naar een bedrijfspand om aan te kopen en u heeft hiervoor Broeckx Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Broeckx Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. c 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.  geen 3 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. c 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt. d 20 jaar
Wanneer het bedrijfspand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen 20 jaar
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
c Verkoper en verkoopmakelaar
d Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 
 

13.U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand) en u heeft hiervoor Broeckx Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Broeckx Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.  geen 3 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. a 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 20 jaar
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars verstrekt.  geen 3 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a Verhuurder

 
 

14.U wilt een bedrijfspand kopen die via Broeckx Makelaars wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand kopen die via Broeckx Makelaars wordt aangeboden. Voor dit contact staat Broeckx Makelaars met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Broeckx Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Broeckx Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
Uw mening over het aangeboden pand. b 3 jaar
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper. a 3 jaar
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars verstrekt. b 3 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, koper, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 
 

15.U wilt een bedrijfspand huren die via Broeckx Makelaars wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand huren die via Broeckx Makelaars wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Broeckx Makelaars
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. a 3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets. a  5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 20 jaar
Overige informatie die u aan Broeckx Makelaars verstrekt. a 3 jaar

 

  Ontvangers van gegevens Rol
a Verhuurder Verantwoordelijke
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) Verantwoordelijke

 
 
 

 

Gegevensgebruik door de NVM

Broeckx Makelaars verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt.  

A          Actueel aanbod woningenen bedrijfspanden bij NVM-makelaars

Als u een woning of bedrijfspand via Broeckx Makelaars wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • Het adres van de woning of het bedrijfspand, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning of bedrijfspand.
  Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.
   

B          Actueel aanbod woningen en bedrijfspanden op (huizen)websites, waaronder funda

Als u een woning of een bedrijfspand via Broeckx Makelaars wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning of het bedrijfspand, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via Broeckx Makelaars toestemming om dit al dan niet te doen.
  Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning of bedrijfspand van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.
   

C          Database met historisch aanbod

Van alle woningen en bedrijfspanden die via Broeckx Makelaars worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning of het bedrijfspand, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

  Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:
 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.
   

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met Broeckx Makelaars die de verkoop van de woning of het bedrijfspand heeft begeleid.