Mijn favorieten

Wat is gunstiger, een hoge of lage WOZ-waarde?

Elk jaar ontvang je als huizenbezitter de WOZ-beschikking. Er heerst vaak onduidelijkheid over waar dit precies op wordt gebaseerd, maar ook wat de voordelen zijn van een hoge of lage WOZ-waarde.

Wat is WOZ?

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is dus de waarde van je woning en deze waarde wordt elk jaar door de gemeente bepaald. De gemeente baseert de waarde van de woning onder andere op:
  • De ligging van de woning
  • Inhoudsgegevens
  • Oppervlaktegegevens
De WOZ-waarde vormt de grondslag voor de hoogte van gemeentelijke belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de waterschapslasten. Daarnaast speelt de WOZ-waarde ook een belangrijke rol bij de erf- of schenkbelasting en het eigenwoningforfait.

Benieuwd wat jouw WOZ-waarde is of die van iemand anders? Je kunt de WOZ-waarde hier gratis opvragen.

Voordelen hoge WOZ-waarde

Er zijn een tweetal voordelen van een hoge WOZ-waarde:

Je wilt je huis verkopen

De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van jouw huis en potentiële kopers baseren vaak hun openingsbod deels op de WOZ-waarde. Ligt jouw WOZ-waarde hoger, dan ligt het openingsbod van kopers dus ook vaak hoger.

Je betaalt minder hypotheekrente

Banken gebruiken soms een hoge rente als de hypotheeksom hoger is dan de waarde van je huis. Dat heet een risico-opslag. Als de WOZ-waarde van je huis is gestegen, kom je misschien in aanmerking voor een lagere rente. Dat kun je altijd navragen bij je eigen bank.

Nadelen hoge WOZ-waarde

Een hoge WOZ-waarde brengt ook nadelen met zich mee wanneer je wilt blijven wonen waar je nu woont en geen plannen hebt voor een tweede hypotheek. Dit heeft vooral met de bealstingen te maken.

Je betaalt meer inkomstenbelasting

De Belastingdienst ziet jouw woning als een soort ‘inkomen in natura’ omdat je jouw huis (deels) zou kunnen verhuren en je dan zelf geen huurwoning meer hoeft te betalen. Daarom moet je altijd een bepaald bedrag opgeven bij de belastingaangifte, namelijk het eigenwoningforfait. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Wanneer de WOZ-waarde hoger is, dan betaal je dus ook meer inkomstenbelasting.

Gemeentelijke belastingen stijgen

De WOZ-waarde bepaalt ook de hoogte van de onroerendezaakbelasting die je moet betalen en ook hoeveel afvalstoffenheffing en watersysteemheffing je betaalt. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de belasting.

Erf- en schenkbelasting stijgt

De WOZ-waarde wordt verplicht gebruikt voor de waardeopgave voor de erf- en schenkbelasting. Hoe hoger de waarde, hoe hoger dus het bedrag aan te betalen belasting.

Voor- en nadelen van een lage WOZ-waarde

Aan de hand van de voor- en nadelen van een hoge WOZ-waarde, kun je ook direct de voor- en nadelen van een lage WOZ-waarde zien. Wat bij een hoge WOZ-waarde namelijk de voordelen zijn, zijn bij een lage WOZ-waarde de nadelen. En de nadelen van een hoge WOZ-waarde zijn de voordelen voor een lage WOZ-waarde. Het is dus afhankelijk van jouw situatie of een hoge of lage WOZ-waarde gunstiger is.

Bezwaar aantekeningen tegen de WOZ-waarde

Ben je het niet eens met de WOZ-beschikking, dan kun je bezwaar aantekenen. Doe dit alleen wanneer je volgens jou ook echt in je recht staat. Zorg er dus voor dat je eerst controleert of de gemeente er daadwerkelijk ver naast zit of niet. Dit kun je o.a. doen door:
  • Het taxatierapport bij de gemeente op te vragen zodat je weet waarop de beschikking is gebaseerd
  • De WOZ-waarde van woningen in de buurt te raadplegen
  • Te kijken naar unieke zaken die de waarde kunnen beïnvloeden zoals bijvoorbeeld onderhoud van jouw huis, energiezuinige maatregelen, etc.
Dit kost best wel veel tijd, vooral wanneer je dit niet eerder hebt gedaan. Je kunt ook één van onze makelaars benaderen om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waarde. Wij hebben hier ervaring mee en weten precies wat er aangeleverd moet worden en hoe dit het beste verwoord kan worden.